QuickPhoto 2015

QuickPhoto 2014, Foto: Vítek Wagner

QuickPhoto roku 2015

Řada z vás již v minulých letech soutěžila snímky zhotovenými mobilem. Byla či je to rovná nebo nerovná konkurence? Počty fotografií a videí zhotovených mobilními telefony, smartphony či tablety rostou a rostou. Naše soutěž nespí, ale výrazně se rozvíjí. Tak proč neudělat pro soutěžící, kteří se účastní naší celoroční, fotografické soutěže vytrvalosti ještě jednu kategorii, aby měli více šancí vyhrát?  Vaše snímky budou samozřejmě hodnoceny odbornou porotou tak, jako to je u všech, kteří své soutěžní fotografie do hlavní soutěže zasílají. Máme tudíž pro vás další galerii (podobně jako z kategorií Fotograf roku v přírodě a Fotograf roku na cestách – přečtěte si pečlivě pravidla a podmínky i těchto kategorií), do které jsou vkládány a zařazovány snímky zhotovené výhradně mobilními zařízeními, které splnily níže uvedené „Technické podmínky“. Tak se nebojte konkurence a foťte! Maximální počet snímků je stejný jako při ostrém soutěžení – tedy 50 snímků (padesát) od jednoho autora v kalendářním roce!!!

Technické podmínky:

Soutěžící svým vložením snímku do galerie kategorie ze svého mobilního telefonického přístroje či tabletu prohlašuje, že snímek byl pořízen skutečně tímto zařízením, jehož přesný typ a značku uvede v popisku snímku. Snímky bez přesného označení značky a typu přístroje budou ze soutěže vyřazeny.

Navíc každý snímek přihlášený do této soutěže musí ve svých exif informacích (vlastnostech snímku) obsahovat informace potvrzující, že byl dotyčný snímek typem a značkou přístroje uvedenými v soutěžním popisku snímku, skutečně zhotoven.

Administrátor soutěže Fotograf roku si stejně jako u ostatních kategorií této soutěže vyhrazuje právo všechny tématicky nevhodné, práva třetích osob a subjektů porušující, neslušné a protiprávní fotografie smazat.“

Pravidla:

  • Redakční rada časopisu FotoVideo vybere po ukončení každého kalendářního měsíce jeden či více snímků z vašich příspěvků, které ho za uplynulý měsíc nejvíce překvapily a uveřejní je v časopise FotoVideo.
  • Fotografie může vložit každý amatérský, hobby nebo profesionální fotograf, který získá snímek prostřednictvím telefonu či tabletu. Neplatíte nic, jen stačí být zaregistrován v soutěži Fotograf roku.
  • Zvažte, zda své snímky nahrajete najednou, či po menších částech v průběhu celého roku. Při nahrávání postupně budete mít možná větší šanci objevit se na stránkách časopisu FotoVideo.
  • Cenou za vaše krásné a povedené záběry z cest bude případné zveřejnění v časopise FotoVideo. Možná větším oceněním pro řadu z vás bude možnost shlédnutí vašich snímků všemi návštěvníky našeho webu www.ifotovideo.cz.
  • Fotografie můžete vkládat ihned jak se zaregistrujete do soutěže Fotograf roku!
  • Účastník soutěže, který zašle jakoukoliv fotografii na webovou stránku, souhlasí se zveřejněním této fotografie na internetu, a to po celou dobu termínu konání soutěže a s jejím dalším užitím v neomezeném rozsahu nad rámec soutěže (tedy po neomezenou dobu, v neomezeném počtu, na území celého světa a všemi způsoby užití). Účastník je plně odpovědný za užití fotografie v rámci soutěže a to i z hlediska práv osob zobrazených na fotografiích. Pokud by provozovateli či organizátorovi s užitím jednotlivých fotografií v rámci soutěže vznikly jakékoliv náklady ze strany třetích osob, je daný účastník soutěže povinen tyto náklady uhradit.
Galerie:
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.