O soutěži

O soutěži Fotograf roku, této největší soutěži v České a Slovenské republice toho bylo napsáno již opravdu mnoho. Jste na jejích webových stránkách, které o ní vše ví, které jí popisují, radí a hlavně vám umožňují se jí dlouhodobě účastnit.

Existuje mnoho fotografických soutěží vypisovaných pravidelně různými subjekty. Mezi ty, které mají nejvíce aktivních účastníků, patří právě tato naše. Je největší a patří mezi nejsledovanější u nás.

Jsme rádi, že právě časopis FotoVideo a jeho web ifotovideo.cz jsou těmi médii, kterým se před léty podařilo takovou soutěž zorganizovat a uvést do povědomí široké fotografické veřejnosti v České i Slovenské republice. Znalci, fotografové a odborní pedagogové jí už neřeknou jinak než "Fotografická formule 1". Stala se nejen prubířským kamenem kreativity desetitisíců soutěžících, ale i dokonalým odrazovým můstkem k fotografické kariéře.

A víte proč? Protože je všestranná, univerzální, vyžaduje talent a schopnost přizpůsobit se každému tématu a jejích dvanáct témat vás po celý rok nenechá spát. Tak si tyto soutěžní stránky pořádně prohlédněte, pokud ještě nemáte vyplněnou svou osobní stránku, tak si jí pečlivě vyplňte a zvyšte tak svou foto-video prezentaci po celém světě. Máte spoustu možností, kdy a jak se této soutěže účastnit. Jste student? Jste fotograf a člen fotoklubu? Jste fotografkou? Chcete být a bít se sám za sebe? Vše je možné.

Je dobré se účastnit více témat a sbírat tak z každého nějaké ty body, které se načítají v závěru do hlavní kategorie soutěže. Tato soutěž má však těch kategorií osm  a dvanáct měsíčních témat.

Ano, každý měsíc pošlete své soutěžní snímky a to bude ideální. A nezapomeňte snímky svých soupeřů hodnotit a komentovat. Máte pro to velký prostor…

Děkujeme!

POROTA ROČNÍKU 2024

Michaela Sýkorová

Michaela Sýkorová

"Miluji malováním světlem. Miluji fotografii."  Fotografii se věnuji 11 let a dnes je mým koníčkem i obživou. Jsem absolventkou Institutu Digitální Fotografie, protože k dobré profesionální fotografii je potřeba nejen fascinace světlem, ale i zvládnutí fotografického řemesla. Fotografování je pro mne způsob jak zachytit nepřebernou rozmanitost a krásu světa, ve kterém žijeme.  Mé fotografie jsou k vidění na stránkách www.michaelasykorova.cz.

František Hrabal

František Hrabal

"Nikdy nezapomínejme, že malíř nemaluje to, co vidí; maluje to, co se rozhodl vidět, s prostředky, které si sám zvolil." / André Castel

Castelův citát ovlivnil můj fotografický pohled na Prahu - mé rodné město. Po nějaké době jsem zjistil, že nejen na Prahu, ale že těch několik slov zformovalo můj pohled na fotografii jako takovou. Fotografii se věnuji asi 18 let a neustále zjišťuji, že je to nikdy nekončící proces učení, plný překvapení i tvrdé dřiny. Své fotografie nepravidelně zveřejňuji na svých stránkách www.frantisekhrabal.cz

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Zasláním snímků do této soutěže projevuje soutěžící vůli řídit se následujícími podmínkami soutěže:

  1. Soutěž je otevřená pro digitální foto. Své fotografie mohou soutěžící nahrávat do otevřených témat po přihlášení přes stránky www.fotografro­ku.cz prostřednictvím tzv. správce fotografií (odkaz VLOŽIT SNÍMKY). Do každého tématu může soutěžící zaslat maximálně 10 soutěžních fotografií. Fotografie v digitální podobě zasílejte ve formátu JPG, minimální požadovaná velikost fotografií je 800 x 600 pixelů a maximální velikost může být 1600 x 1200 pixelů. Maximální velikost souboru může být 1,5 MB (1 572 864 B). Všechny soutěžní fotografie nahrané elektronicky prostřednictvím webových stránek budou uveřejněny v internetové galerii fotografií na stránkách Fotografa roku ( s výhradou dle odst. 7 těchto podmínek).
  2. Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků a Ročenky Fotograf roku. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci. U každé takové fotografie se organizátor soutěže zavazuje uveřejnit jméno a příjmení autora fotografie tam, kde je to technicky možné a propagovat tak autorovu tvorbu.
  3. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže Fotograf roku včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  4. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
  5. Soutěžící si zároveň a do odvolání uchovávají své snímky zaslané do soutěže Fotograf roku ve větší, tištitelné (nejlépe 300 dpi na velikost A4) kvalitě tak, aby na výzvu organizátora soutěže tyto mohli poskytnout k výstavní či jiné akci, prezentující soutěž jako takovou či samotného autora dotyčného soutěžního snímku. Organizátor soutěže zároveň všem soutěžícím v zájmu jejich osobní prezentace doporučuje připravit si k dispozici vlastní portrét a krátkou vlastní charakteristiku o velikosti textu maximálně 1000 znaků (včetně mezer).
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo jejich o vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).
  7. Do soutěže se přijímají vždy fotografie maximálně 5 let staré! 

JAK SE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE FOTOGRAF ROKU?

Naše úspěšná soutěž, kterou jsme zahájili ročníkem 2001, pokračuje !

1/ SOUTĚŽ V BODECH:

  • 12 témat
  • Několik kategorií
  • Výsledky jednotlivých kol v časopisu FotoVideo - včetně průběžného pořadí

2/ POSTUPUJTE TAKTO:

Zaregistrujte se do soutěže zde.

Pokud je Vám méně než 21 let a více jak 12 let, vyplňte v registračním formuláři rok narození. Automaticky se tak zařadíte do kategorie Fotograf roku Junior (2). Pokud dosahujete věku 21 a více, jste zařazeni do hlavní kategorie Fotograf roku (1)

3/ POSTUP - DALŠÍ KATEGORIE:

Fotoklub roku (3) - zaregistrovat se může také fotoklub z České a Slovesnké republiky. Stačí vyplnit formulář zde. Formulář vyplní předseda fotoklubu. Jakmile bude fotoklub zaregistovaný, je důležité, aby učinili registraci i členové fotoklubu (běžná registrace pro soutěžícího zde), pokud ještě v soutěži nemají svůj účet. A soutěžící ve svém profilu vyplní v rolovací liště fotoklub, za který soutěží. Body, které pak soutěžící získají v kole, se automaticky přičítají i příslušnému fotoklubu. Vyhodnocení kategorie viz níže.

Fotografická škola roku (4) - zaregistrovat se může také fotografická škola, fotokroužek z České i Slovenské republiky. Je důležité, aby členové fotoškoly nebo fotokroužku byli mladší 21 let a dosahovali věku minimálně 12 let. Vedoucí fotokroužku nebo fotoškoly zaregistruje svou školu zde. Jakmile bude škola nabo kroužek zaregistrovaný, je důležité, aby učinili registraci i studenti a členové školy/kroužku (běžná registrace pro soutěžícího zde + nutné vyplnit rok narození), pokud ještě v soutěži nemají svůj účet. Dále pak ve svém profilu vyberou v rolovací liště školu/kroužek, za který soutěží. Body, které pak soutěžící získají v kole, se automaticky přičítají i příslušnému fotoklubu. Vyhodnocení kategorie viz níže.

4/ NYNÍ JSME PROŠLI REGISTRACÍ A PUSTÍME SE DO NAHRÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ TAKTO:

Soutěž Fotograf roku má 12 témat. Témata jsou zveřejněna na podzim  a soutěžící může nahrávat fotografie do všech kol současně. Do jednoho kola však můžete nahrát maximálně 10 fotografií. Každé z témat má svoji uzávěrku. Témata hodnotí odborná porota. Výsledky pak najdete v tištěném časopisu FotoVideo. První téma má uzávěrku koncem října a výsledky najdete v lednovém vydání.

Zároveň jsou vedle 12 témat otevírána různé další kategorie/témata. Sledujte na webu a v časopise FotoVideo!

Objev roku (8) - Soutěžící, který zaznamená (získá) největší počet bodů, respektive největší nárůst bodů v dlouhodobém hodnocení z roku na rok (řekněme Skokan roku…), tedy v porovnání s rokem předcházejícím, se stává Objevem roku. 

ZÍSKÁVÁTE BODY JAKO V F1

Soutěž Fotograf roku je celoroční a má 12 témat, ve kterých sbíráte body. 12 témat hodnotí odborná porota. Po uzávěrce příslušného kola se všechny fotografie posílají odborné porotě, která získá fotografie bez jména autora a názvu snímku, aby bylo hodnocení objektivní. Porota z daného kola stanoví Top 20 fotografií z hlavní kategorie Fotograf roku a Top 10 snímků z kategorie Fotograf roku Junior.

Top 20 - Fotograf roku: Nejlepší fotografie v každém kole (tématu) získává 150 bodů, 2. místo 120 bodů a 3. místo 90 bodů. Čtvrtá fotografie získává 85 bodů, každá další fotografie v pořadí získá o 5 bodů méně tedy 5. místo 80 bodů, 6. místo 75 bodů, atd., atd.

Top 10 - Fotograf roku Junior: Bodováno je vždy prvních deset v pořadí. První místo získává 70 bodů, 2. místo 50 bodů, 3. místo 40 bodů, každá další fotografie v pořadí získá o 5 bodů méně (4. místo 35 bodů, 5. místo 30 bodů atd. až 10. místo 5 bodů).

Tyto body pak redakce přiřadí příslušnému fotografovi a vše se ukládá do tabulky průběžného pořadí. Vítězi kategorií (Fotograf roku a Fotograf roku Junior) se stávají ti, kteří za celý soutěžní rok nasbírají nejvíce bodů.

Pokud je fotograf členem fotoklubu, fotoškoly nebo fotokroužku, body se automaticky přičítají i těm. Musí však mít fotograf ve svém profilu vyplněno, že soutěží právě za danou skupinu.

Porota dále vybere dalších 50 fotografií z hlavní kategorie Fotograf roku v daném tématu a dalších 20 fotografií z kategorie Fotograf roku Junior. Tyto snímky porotu zaujaly, ale nedostaly se mezi Top 20 ani Top 10 bodovaných a tak spadají do galerie kreativity, kterou najdete na webu fotografroku.cz.

VÝSLEDKY

Průběžné výsledky najdete v každém vydání časopisu FotoVideo.

Top 20 fotografií z hlavní kategorie Fotograf roku jsou otištěny v daném vydání. Stejně tak najdete v časopisu Top 10 fotografií z kategorie Juniorů. Dále najdete v časopisu žebříček průběžného pořadí hlavní kategorie a kategorie Juniorů.


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.