O soutěži

O soutěži Fotograf roku, této největší soutěži v České a Slovenské republice toho bylo napsáno již opravdu mnoho. Jste na jejích webových stránkách, které o ní vše ví, které jí popisují, radí a hlavně vám umožňují se jí dlouhodobě účastnit.

Existuje mnoho fotografických soutěží vypisovaných pravidelně různými subjekty. Mezi ty, které mají nejvíce aktivních účastníků, patří právě tato naše. Je největší a patří mezi nejsledovanější u nás.

Jsme rádi, že právě časopis FotoVideo a jeho web ifotovideo.cz jsou těmi médii, kterým se před léty podařilo takovou soutěž zorganizovat a uvést do povědomí široké fotografické veřejnosti v České i Slovenské republice. Znalci, fotografové a odborní pedagogové jí už neřeknou jinak než "Fotografická formule 1". Stala se nejen prubířským kamenem kreativity desetitisíců soutěžících, ale i dokonalým odrazovým můstkem k fotografické kariéře.

A víte proč? Protože je všestranná, univerzální, vyžaduje talent a schopnost přizpůsobit se každému tématu a jejích dvanáct témat vás po celý rok nenechá spát. Tak si tyto soutěžní stránky pořádně prohlédněte, pokud ještě nemáte vyplněnou svou osobní stránku, tak si jí pečlivě vyplňte a zvyšte tak svou foto-video prezentaci po celém světě. Máte spoustu možností, kdy a jak se této soutěže účastnit. Jste student? Jste fotograf a člen fotoklubu? Jste fotografkou? Chcete být a bít se sám za sebe? Vše je možné.

Je dobré se účastnit více témat a sbírat tak z každého nějaké ty body, které se načítají v závěru do hlavní kategorie soutěže. Tato soutěž má však těch kategorií dvanáct  stejně jako má dvanáct měsíčních témat.

Ano, každý měsíc pošlete své soutěžní snímky a to bude ideální. A nezapomeňte snímky svých soupeřů hodnotit a komentovat. Máte pro to velký prostor…

Děkujeme!

POROTA ROČNÍKU 2018

Zbyněk Cincibus

Zbyněk Cincibus

Je jabloneckým rodákem a žije v tomto krásném městě dodnes. První kontakty s fotografií zažil jako většina z amatérských fotografů s otcem, když zavřen v koupelně objevoval kouzlo světla.

Michal Fanta

Michal Fanta (porotcem do 30.4. 2018)

"Mou tvorbu jste mohli vidět v tuzemském i zahraničním tisku a mé fotografie visí na stěnách v různých koutech našeho světa. Své portfolio občas aktualizuji na michalfanta.com a mé myšlenky, rozhovory s fotografy a další aktivity spojené s fotografováním najdete na www.odcloneno.com."

Michaela Sýkorová

Michaela Sýkorová

"Miluji malováním světlem. Miluji fotografii."  Fotografii se věnuji 11 let a dnes je mým koníčkem i obživou. Jsem absolventkou Institutu Digitální Fotografie, protože k dobré profesionální fotografii je potřeba nejen fascinace světlem, ale i zvládnutí fotografického řemesla. Fotografování je pro mne způsob jak zachytit nepřebernou rozmanitost a krásu světa, ve kterém žijeme.  Mé fotografie jsou k vidění na stránkách www.michaelasykorova.cz  a www.easyphoto.cz

František Hrabal

František Hrabal

"Nikdy nezapomínejme, že malíř nemaluje to, co vidí; maluje to, co se rozhodl vidět, s prostředky, které si sám zvolil." / André Castel

Castelův citát ovlivnil můj fotografický pohled na Prahu - mé rodné město. Po nějaké době jsem zjistil, že nejen na Prahu, ale že těch několik slov zformovalo můj pohled na fotografii jako takovou. Fotografii se věnuji asi 18 let a neustále zjišťuji, že je to nikdy nekončící proces učení, plný překvapení i tvrdé dřiny. Své fotografie nepravidelně zveřejňuji na svých stránkách www.frantisekhrabal.cz

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Zasláním snímků do této soutěže projevuje soutěžící vůli řídit se následujícími podmínkami soutěže:

 1. Soutěž je otevřená pro digitální foto. Své fotografie mohou soutěžící nahrávat přes stránky www.fotografro­ku.cz prostřednictvím tzv. správce fotografií (odkaz Vložení fotografií). Do každého tématu může soutěžící zaslat maximálně 10 soutěžních fotografií. Fotografie v digitální podobě zasílejte ve formátu JPG, minimální požadovaná velikost fotografií je 800 x 600 pixelů a maximální velikost může být 1600 x 1200 pixelů. Maximální velikost souboru může být 1,5 MB (1 572 864 B). Všechny soutěžní fotografie nahrané elektronicky prostřednictvím webových stránek budou uveřejněny v internetové galerii fotografií na stránkách Fotografa roku ( s výhradou dle odst. 5 těchto podmínek).
 2. Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků a Ročenky Fotograf roku. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního mezení, s právem udělit podlicenci. U každé takové fotografie se organizátor soutěže zavazuje uveřejnit jméno a příjmení autora fotografie tam, kde je to technicky možné a propagovat tak autorovu tvorbu.
 3. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže Fotograf roku včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 4. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
 5. Soutěžící si zároveň a do odvolání uchovávají své snímky zaslané do soutěže Fotograf roku ve větší, tištitelné (nejlépe 300 dpi na velikost A4) kvalitě tak, aby na výzvu organizátora soutěže tyto mohli poskytnout k výstavní či jiné akci, prezentující soutěž jako takovou či samotného autora dotyčného soutěžního snímku. Organizátor soutěže zároveň všem soutěžícím v zájmu jejich osobní prezentace doporučuje připravit si k dispozici vlastní portrét a krátkou vlastní charakteristiku o velikosti textu maximálně 1000 znaků (včetně mezer).
 6. Vítěz hlavní kategorie Fotograf roku nemůže zároveň být i vítězem kategorie Objev roku. Tím se v případě vítězství stejné osoby stává druhý v pořadí. (Úprava pravidel z 15. ročníku soutěže - viz níže 12. kategorie Objev roku)
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo jejich o vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).
 8. Do soutěže se přijímají vždy fotografie maximálně 2 roky staré, pořízené od 1. ledna roku předpředchozího tj. v tomto ročníku (2018) od 1. ledna 2016 a současně snímky (fotografie) které se dosud nezúčastnily žádné fotografické soutěže!!

JAK SE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE FOTOGRAF ROKU?

Naše úspěšná soutěž, kterou jsme zahájili ročníkem 2001, pokračuje i v letošním roce!

1/ SOUTĚŽ V BODECH:

 • 12 témat
 • 12 kategorií
 • Výsledky jednotlivých kol v časopisu FotoVideo - včetně průběžného pořadí

2/ POSTUPUJTE TAKTO:

Zaregistrujte se do soutěže zde.

Pokud je Vám méně než 21 let a více jak 12 let, vyplňte v registračním formuláři rok narození. Automaticky se tak zařadíte do kategorie Fotograf roku Junior (2). Pokud dosahujete věku 21 a více, jste zařazeni do hlavní kategorie Fotograf roku (1)

3/ POSTUP - DALŠÍ KATEGORIE:

Fotoklub roku (3) - zaregistrovat se může také fotoklub z České a Slovesnké republiky. Stačí vyplnit formulář zde. Formulář vyplní předseda fotoklubu. Jakmile bude fotoklub zaregistovaný, je důležité, aby učinili registraci i členové fotoklubu (běžná registrace pro soutěžícího zde), pokud ještě v soutěži nemají svůj účet. A soutěžící ve svém profilu vyplní v rolovací liště fotoklub, za který soutěží. Body, které pak soutěžící získají v kole, se automaticky přičítají i příslušnému fotoklubu. Vyhodnocení kategorie viz níže.

Fotografická škola roku (4) - zaregistrovat se může také fotografická škola, fotokroužek z České i Slovenské republiky. Je důležité, aby členové fotoškoly nebo fotokroužku byli mladší 21 let a dosahovali věku minimálně 12 let. Vedoucí fotokroužku nebo fotoškoly zaregistruje svou školu zde. Jakmile bude škola nabo kroužek zaregistrovaný, je důležité, aby učinili registraci i studenti a členové školy/kroužku (běžná registrace pro soutěžícího zde + nutné vyplnit rok narození), pokud ještě v soutěži nemají svůj účet. Dále pak ve svém profilu vyberou v rolovací liště školu/kroužek, za který soutěží. Body, které pak soutěžící získají v kole, se automaticky přičítají i příslušnému fotoklubu. Vyhodnocení kategorie viz níže.

4/ NYNÍ JSME PROŠLI REGISTRACÍ A PUSTÍME SE DO NAHRÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ TAKTO:

Soutěž Fotograf roku má 12 témat. Témata jsou zveřejněna na podzim a soutěžící může nahrávat fotografie do všech kol současně. Do jednoho kola však můžete nahrát maximálně 10 fotografií. Každé z témat má svoji uzávěrku. Témata hodnotí odborná porota. Výsledky pak najdete v tištěném časopisu FotoVideo. První téma má uzávěrku koncem října a výsledky najdete v lednovém vydání.

Zároveň jsou vedle 12 témat otevřeny 4 další kategorie/témata, která jsou celoroční (nejsou vázaná na témata). A těmi jsou:

Fotograf roku v přírodě (5)

Fotograf roku na cestách (6)

Quick Photo (7)

Video roku (8)

Do každé z této kategorie můžete nahrát až 50 fotografií/videí během celého roku (průběžně po celý rok nebo najednou). Tato témata/kategorie jsou otevřena také na pozdim (stejně jako 12 témat - viz výše) a uzávěrka je až na konci celoroční soutěže (tedy koncem září následujícího roku). Na konci soutěžního roku se vítězná fotografie/video vybírá ze všech nahraných fotografií/videí.

Tímto jsme Vám představili 8 kategorií a zbývají nám další 4 speciální kategorie:

Top fotografka (9) - zveřejňujeme na webových stránkách soutěže po každém uzavřeném tématu (12 témat) na základě výsledků odborné poroty. Ta žena, která patří do hlavní kategorie soutěže (tedy dosahuje věku 21 let a více) a v daném kole získala nejvíce bodů, je Top fotografkou v příslušeném kole. Za celý rok tedy zveřejníme 12x Top fotografku. ALE! Po uzávěrce posledního 12.kola spustíme hlasování, do kterého jsou zařazeny všechny ženy a dívky, které byly oceněny porotou (viz bodování) a o absolutní Top fotografku hlasují registrovaní návštěvníci webu fotografroku.cz. Hlasování probíhá tedy od jeho spuštění do konce roku.

Fotografie roku (10) - Zveřejňujeme na webových stránkách soutěže po každém uzavřeném tématu na základě hlasování a hodnocení návštěvníků webu fotografroku.cz. Ten snímek, který v příslušném kole získal nejvíce nejlepších známek, se stává Fotografií v daném tématu. Za celý rok tedy zveřejníme 12x Fotografii roku. ALE! Po uzávěrce posledního 12.kola spustíme hlasování, do kterého jsou zařazeny všechny fotografie v soutěži Fotograf roku a o absolutní Fotografii roku hlasují registrovaní návštěvníci webu fotografroku.cz. Hlasování probíhá tedy od jeho spuštění do konce roku.

Camera Magna (11) - Zde se hodnotí největší, nejdůležitější, nejvýznamnější fotografický počin nebo událost roku. Jedná se o jednu z nejprestižnějších ocenění soutěže a získávají ji jednotlivci nebo subjekty, které se o dotyčný počin (výstava, soutěž, propagace, jubileum, atd…) zasloužili nebo vznikl jejich aktivitou v průběhu roku. V každém vydání ale redakce časopisu FotoVideo vybere významný fotografický počin v daném měsíci. Absolutního vítěze této kategorie pak redakce vybírá ze všech událostí a počinů v daném roce.

Objev roku (12) - Soutěžící, který zaznamená (získá) největší počet bodů, respektive největší nárůst bodů v dlouhodobém hodnocení z roku na rok (řekněme Skokan roku…), tedy v porovnání s rokem předcházejícím, se stává Objevem roku. Pozor vítěz hlavní kategorie Fotograf roku se nemůže stát zároveň i Objevem roku. *

*Od ročníku 2015 jsme toto pravidlo změnili. Absolutní vítěz ročníku soutěže Fotograf roku se může stát také vítězem kategorie Objev roku (pokud tedy získal nejvyšší rozdíl oproti předcházejícímu ročníku) a pokud se již jednou Objevem roku nestal. (V 15. ročníku soutěže se absolutním vítězem v hlavní kategorii stal Milan Fiala a zároveň zvítězil v kategorii Objev roku)

ZÍSKÁVÁTE BODY JAKO V F1

Soutěž Fotograf roku je celoroční a má 12 kol/témat, ve kterých sbíráte body. 12 témat hodnotí odborná porota. Po uzávěrce příslušného kola se všechny fotografie posílají odborné porotě, která získá fotografie bez jména autora a názvu snímku, aby bylo hodnocení objektivní. Porota z daného kola stanoví Top 20 fotografií z hlavní kategorie Fotograf roku a Top 10 snímků z kategorie Fotograf roku Junior.

Top 20 - Fotograf roku: Nejlepší fotografie v každém kole (tématu) získává 150 bodů, 2. místo 120 bodů a 3. místo 90 bodů. Čtvrtá fotografie získává 85 bodů, každá další fotografie v pořadí získá o 5 bodů méně tedy 5. místo 80 bodů, 6. místo 75 bodů, atd., atd.

Top 10 - Fotograf roku Junior: Bodováno je vždy prvních deset v pořadí. První místo získává 70 bodů, 2. místo 50 bodů, 3. místo 40 bodů, každá další fotografie v pořadí získá o 5 bodů méně (4. místo 35 bodů, 5. místo 30 bodů atd. až 10. místo 5 bodů).

Tyto body pak redakce přiřadí příslušnému fotografovi a vše se ukládá do tabulky průběžného pořadí. Vítězi kategorií (Fotograf roku a Fotograf roku Junior) se stávají ti, kteří za celý soutěžní rok nasbírají nejvíce bodů.

Pokud je fotograf členem fotoklubu, fotoškoly nebo fotokroužku, body se automaticky přičítají i těm. Musí však mít fotograf ve svém profilu vyplněno, že soutěží právě za danou skupinu.

Porota dále vybere dalších 50 fotografií z hlavní kategorie Fotograf roku v daném tématu a dalších 20 fotografií z kategorie Fotograf roku Junior. Tyto snímky porotu zaujaly, ale nedostaly se mezi Top 20 ani Top 10 bodovaných a tak spadají do galerie kreativity, kterou najdete na webu fotografroku.cz.

VÝSLEDKY

Průběžné výsledky najdete v každém vydání časopisu FotoVideo.

Top 20 fotografií z hlavní kategorie Fotograf roku jsou otištěny v daném vydání. Stejně tak najdete v časopisu Top 10 fotografií z kategorie Juniorů. Dále najdete v časopisu žebříček průběžného pořadí hlavní kategorie a kategorie Juniorů.


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.