Registrace

facebook

Pokud si přejete zaregistrovat školu do soutěže, pokračujte zde.

Pokud si přejete zaregistrovat fotoklub do soutěže, pokračujte zde.

Osobní údaje

Uživatelské jméno je jedinečné a nelze jej později změnit. Toto jméno vás identifikuje a slouží pro komunikaci s organizátorem soutěže.

Používejte znaky (a-z, číslice 0-9) bez diakritiky (háčků a čárek). Velká a malá písmena se nerozlišují. Jméno musí být dlouhé 3 - 15 znaků.


Heslo musí být dlouhé 5 - 20 znaků.


Napište heslo znovu pro kontrolu správnosti.


Jméno a příjmení slouží k identifikaci účastníka soutěže. Používejte diakritiku.


Bez uvedení příjmení vás nebudeme moci kontaktovatNemusíte uvádět. Když neuvedete rok narození, budete soutěžit pouze v hlavní kategorii a nebudete zařazeni do kategorie Fotograf roku Junior, pokud věkově vyhovujete této kategorii.

V kategorii Fotograf Roku Junior je věk soutěžícícho vždy zobrazován u příslušné soutěžní fotografie.

Pozor! Soutěžit mohou pouze účastníci starší 12 let!Tučné položky jsou povinné.

Kontaktní údaje

E-mail slouží pro kontakt s účastníkem soutěže a pro případnou změnu uživatelského hesla.

Je důležité, aby se jednalo o platný e-mail.


Adresu je nutno uvést pro případ eventuální výhry v soutěži.

Telefon je nepovinný. V případě výhry však může urychlit komunikaci.

Chci dostávat emailem newsletter o dění v soutěži Fotograf Roku

Z odebírání newsletteru se lze kdykoliv odhlásit v nastavení uživatele.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů


Tučné položky jsou povinné.

Podmínky soutěže

Zasláním snímků do této soutěže projevuje soutěžící vůli řídit se následujícími podmínkami soutěže:

  1. Soutěž je otevřená pro digitální foto. Své fotografie mohou soutěžící nahrávat přes stránky www.fotografroku.cz prostřednictvím tzv. správce fotografií (odkaz Vložení fotografií). Do každého tématu může soutěžící zaslat maximálně 10 soutěžních fotografií. Fotografie v digitální podobě zasílejte ve formátu JPG, součet velikostí obou stran snímku (šířka + výška) musí být minimálně 1400px a maximálě 2800px. Maximální velikost souboru může být 1,5 MB (1 572 864 B). Všechny soutěžní fotografie nahrané elektronicky prostřednictvím webových stránek budou uveřejněny v internetové galerii fotografií na stránkách Fotografa roku ( s výhradou dle odst. 5 těchto podmínek).
  2. Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního mezení, s právem udělit podlicenci.
  3. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže Fotograf roku včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  4. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
  5. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo jejich o vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).“

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.