O souteži

O nepřekonatelné soutěži Fotograf roku 2016 

Existuje mnoho fotografických soutěží vypisovaných pravidelně různými subjekty pro amatéry i špičkové profesionály. Mezi ty, které mají nejvíce aktivních účastníků, patří soutěže organizované specializovanými tiskovými médii za současné podpory internetu. Jsme rádi, že právě časopis FotoVideo a jeho web www.ifotovideo.cz jsou těmi médii, kterým se před léty podařilo takovou soutěž zorganizovat a uvést jí do povědomí široké, fotografické veřejnosti v České i Slovenské republice a v posledních letech i v širokém zahraničí. Znalci a odborní pedagogové jí záhy začali nazývat „Fotografická formule 1“. A stala se nejen prubířským kamenem kreativity desetitisíců soutěžících, ale i dokonalým odrazovým můstkem k fotografické kariéře. A víte proč? Protože je univerzální, vyžaduje talent a schopnost přizpůsobit se jednotlivému tématu (jednotlivým tématům) a nenechá vás po celý rok spát.

Naše úspěšná soutěž, kterou jsme zahájili ročníkem 2001 pokračuje v letošním roce za partnerské účasti těch nejvýznamnějších fotografických firem. Má deset zajímavých široce otevřených témat a spoustu zajímavých kategorií. Naplánujte si proto své fotografování podle termínů jednotlivých témat tak, abyste stihli kvalitní účast ve všech deseti kolech. Minulé ročníky ukázaly, že konkurence mezi vámi je velmi vyrovnaná, a proto se o vítězi rozhoduje opravdu vždy až v posledním kole. Tradice kvalitní české a slovenské fotografické i filmové školy se opravdu nezapře.

Přejeme proto vám všem, tedy i těm, kteří ještě dosud váhali se svou účastí, aby vaše snímky v letošní soutěži Fotograf roku 2016 umístily co nejlépe a aby i vy jste jednou dosáhli toho nejprestižnějšího titulu, který u nás můžete získat, titulu „FOTOGRAF ROKU“ !

Vaše redakce FotoVideo a www.ifotovideo.cz

 

Odborná porota r.2016

Odborná porota pracuje ve složení:
Zbyněk Cincibus, Michal Fanta


Zbyněk Cincibus

ZBYNĚK CINCIBUS je jabloneckým rodákem a žije v tomto krásném městě dodnes. První kontakty s fotografií zažil jako většina z amatérských fotografů s otcem, když zavřen v koupelně objevoval kouzlo světla.

"Další život (vojna, zajištění mých tří synů) mě odvedl od tohoto koníčka. Zdraví mě po roce 2000 zradilo a tak jsem místo pracovního zápřahu hledal něco co by mně donutilo více se pohybovat venku a snad i nějakou radost přineslo. A to mi digitální fotografie nejdříve malým kompaktem a později zrcadlovkou dala mírou vrchovatou. Dnes fotografování vyplňuje můj život. Fotím všechno co mě zaujme, ovšem vítězí příroda a reportáže z kulturních akcí. Dnes se snažím plnit funkci prezidenta fotoklubu Balvan Jablonec.(Poznámka redakce Fotoklub Balvan získal titul Fotoklub roku 2010 a patří k velice aktivním fotoklubům.)

Kontaktovat mne můžete na Facebooku a moje fotografie najdete zde a také na osobní stránce v soutěži Fotograf roku. Přemýšlím co víc bych napsal, ale protoze to zcela nedávno bylo napsáno tak využiji jako zdroj můj rozhovor s  Jaroslavou Očenášovou, který vyšel v Jabloneckém deníku."


Michal Fanta

MICHAL FANTA

"V pěti letech jsem osvítil svůj první film a doposud si pamatuji všechny své první a ztracené fotografie. Do fotografování a o něco později i psaní o fotce jsem se ponořil během studia na vysoké škole. Třebaže nemohu říct, že by mi bylo jedno jestli o fotografování píši, nebo jestli fotím, kombinace obou mě živí. Mé představy, názory a pohled na svět ovlivnila převážně má rodina a moji přátelé. A to jak ti lepší, tak ti horší. Jsem člověkem plným chyb, jehož snahou je být dnes o trochu menším blbcem, než byl včera. Mou tvorbu jste mohli vidět v tuzemském i zahraničním tisku a mé fotografie visí na stěnách v různých koutech našeho světa. Své portfolio občas aktualizuji na michalfanta.com a mé myšlenky, rozhovory s fotografy a další aktivity spojené s fotografováním najdete na www.odcloneno.com."

 

Vyhodnocení soutěže 

Fotograf roku 2016, hlavní soutěž – body do celkového pořadí

A jak vypadá boj o prestižní - nejcenější titul nejobratnějšího fotografa, titul „Fotograf roku 2016“? Pokaždé nejlepších dvacet fotografií na dané, jednotlivé, soutěžní téma po jeho ukončení a vyhodnocení daného tématu publikováno v příslušném následujícím vydání časopisu FotoVideo, který je měsíčníkem. V každém tématu je pro nejlepšího fotografa připravena navíc pěkná věcná cena. Nejlepší fotografie v každém kole (tématu) získává 150 bodů, 2. místo 120 bodů a 3. místo 90 bodů. Čtvrtá fotografie získává 85 bodů, každá další fotografie v pořadí získá o 5 bodů méně tedy 5. místo 80 bodů, 6. místo 75 bodů, atd., atd.).

A protože se ale jedná o soutěž Fotograf roku 2016, je zároveň po každém kole uveřejněno v časopise FotoVideo průběžné pořadí jednotlivých fotografů s největším (načítaným) dosaženým bodovým ziskem (vždy prvních 20), tedy nikoliv pořadí fotografií!

Top fotografka 

Fotografické branži vládnou (či vládli?) muži. V kategorii Top fotografka dáváme prostor ženám a ženským talentům. O vítězce této kategorie rozhodují všichni čtenáři hlasováním na stránkách tohoto našeho soutěžního serveru. Hlasování probíhá vždy až po uzavření posledního kola soutěže Fotograf roku, tedy v samém závěru daného soutěžního ročníku.

Fotografie roku 

Od ročníku 2008 máte navíc možnost, i vy, čtenáři a samotní soutěžící, hodnotit fotografie v soutěžních galeriích. Z hodnocení které se v předem určený den vždy na okamžik zastaví, získáváme desetkrát ročně tu nejlepší fotografii dle vašeho výběru a ta se stane vítězkou kola a její autor bude po zásluze odměněn hezkou cenou. Hodnocení se pak rozeběhne dál, a vy můžete hodnotit znovu a znovu, a po celý rok. Nejlepší fotografie z tohoto hodnocení získává titul Fotografie roku. Do této kategorie jsou zařazeny všechny fotografie zaslané do soutěže Fotograf roku. Ta fotografie, která získá nejlepší výsledek bodového ohodnocení (Pozor!!! Hodnotí se známkou jako ve škole nejlepší 1 nejhorší 5) se stává Fotografií roku.

Camera Magna 

Zde se hodnotí největší, nejdůležitější, nejvýznamnější fotografický počin nebo událost roku. Jedná se o jednu z nejprestižnějších cen soutěže a získávají ji jednotlivci nebo subjekty, které se o dotyčný počin (výstava, soutěž, propagace, jubileum, atd…) zasloužili nebo vznikl jejich aktivitou v průběhu roku 2016.

Objev roku 

Soutěžící, který zaznamená (získá) největší počet bodů, respektive největší nárůst bodů v dlouhodobém hodnocení z roku na rok (řekněme Skokan roku…), tedy v porovnání s rokem předcházejícím, se stává Objevem roku. 

Fotograf roku Junior

Velmi zajímavá a bohatě obsazovaná kategorie, která je určena všem mladým fotografům od 12ti do 20ti let. Hodnotí se vždy po jednotlivém kole (stejně a současně s hlavní soutěží) mladí jednotlivci - fotografové  a také nejúspěšnější fotografické školy. Bodováno je vždy prvních deset v pořadí. První místo získává 70 bodů, 2. místo 50 bodů, 3. místo 40 bodů, každá další fotografie v pořadí získá o 5 bodů méně (4. místo 35 bodů, 5. místo 30 bodů atd. až 10. místo 5 bodů). Vítězem se stává mladý fotograf, který nasbírá na konci celoroční soutěže  nejvíce bodů.

Fotografická škola roku 

Ano a opět „mladá“ fotografická kategorie, určená pro celé školy a pro jejich aktivní fotografické kroužky či celé třídy. Škola a nebo instituce, jejíž žáci či studenti získají celkově nejvíce bodů celoroční soutěži, vítězí a získává vedle věcných cen i hodnotný titul „Fotografická škola roku“..

Fotoklub roku  

Již tradiční a velmi žádaná kategorie, určená fotoklubům z České i Slovenské republiky, které mají chuť poměřit své síly s konkurencí. Fotoklub, jehož členové získají nejvíce bodů (načítaně) v celoroční soutěži, vítězí. Je to jednoduché! Čím aktivnější jsou členové, tím úspěšnější je dotyčný fotoklub. A hodnotné ceny v této kategorii opravdu stojí za to.

Fotograf roku v přírodě

Vložte si na www.fotografroku.cz své záběry přírody a ukažte nám všem "jak to vidíte". Nic vás to nestojí a ještě máte velkou šanci, že se vaše snímky objeví krásně vytištěné v časopise FotoVideo!

Fotograf roku na cestách

Ani tato akce vás nic nestojí a kategorie funguje stejně, jako Fotograf roku v přírodě.

Quick Photo

Vkládejte své fotografie zhotovené mobilními telefony, smartphony či tablety do naší galerie na www.fotografroku.cz. Téma není stanoveno. Máte volné pole působnosti.

Video roku

V této kategorii máte možnost vkládat videa (odkazy) do speciální galerie naší celoroční soutěže Fotograf roku. Vložte si na www.fotografroku.cz své videozáběry. Téma není stanoveno. Je to pouze na vás.

Podmínky soutěže

Zasláním snímků do této soutěže projevuje soutěžící vůli řídit se následujícími podmínkami soutěže:

  1. Soutěž je otevřená pro digitální foto. Své fotografie mohou soutěžící nahrávat přes stránky www.fotografro­ku.cz prostřednictvím tzv. správce fotografií (odkaz Vložení fotografií). Do každého tématu může soutěžící zaslat maximálně 10 soutěžních fotografií. Fotografie v digitální podobě zasílejte ve formátu JPG, minimální požadovaná velikost fotografií je 800 x 600 pixelů a maximální velikost může být 1600 x 1200 pixelů. Maximální velikost souboru může být 1,5 MB (1 572 864 B). Všechny soutěžní fotografie nahrané elektronicky prostřednictvím webových stránek budou uveřejněny v internetové galerii fotografií na stránkách Fotografa roku ( s výhradou dle odst. 5 těchto podmínek).
  2. Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků a Ročenky Fotograf roku. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního mezení, s právem udělit podlicenci. U každé takové fotografie se organizátor soutěže zavazuje uveřejnit jméno a příjmení autora fotografie tam, kde je to technicky možné a propagovat tak autorovu tvorbu.
  3. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže Fotograf roku včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  4. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
  5. Soutěžící si zároveň a do odvolání uchovávají své snímky zaslané do soutěže Fotograf roku ve větší, tištitelné (nejlépe 300 dpi na velikost A4) kvalitě tak, aby na výzvu organizátora soutěže tyto mohli poskytnout k výstavní či jiné akci, prezentující soutěž jako takovou či samotného autora dotyčného soutěžního snímku. Organizátor soutěže zároveň všem soutěžícím v zájmu jejich osobní prezentace doporučuje připravit si k dispozici vlastní portrét a krátkou vlastní charakteristiku o velikosti textu maximálně 600 znaků (včetně mezer).
  6. Vítěz hlavní kategorie Fotograf roku nemůže zároveň být i vítězem kategorie Objev roku. Tím se v případě vítězství stejné osoby stává druhý v pořadí.
  7. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo jejich o vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).
  8. Do soutěže se přijímají vždy fotografie maximálně rok staré, pořízené od 1. ledna roku přechozího tj. v tomto ročníku od 1. ledna 2014 a současně snímky (fotografie) které se dosud nezúčastnily žádné fotografické soutěže!! 

Na stránce často kladené dotazy můžete získat další užitečné informace.


Registrace do soutěže

Registraci do soutěže můžete provést na této stránce.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.